ZNAJDŹ NAS NA Facebook

Sprzedaż nieruchomości – Protokół zdawczo-odbiorczy

Protokół zdawczo-odbiorczy jest gwarancją Twojego spokoju

Sprzedajesz lub kupujesz nieruchomość? Masz już zaplanowany termin spotkania u notariusza. Zastanawiasz się na pewno o czym jeszcze musisz pamiętać, żeby móc się zabezpieczyć na wypadek możliwych nieporozumień? Przy przekazaniu nieruchomości koniecznie spisz protokół zdawczo-odbiorczy! Zobacz, co gwarantuje Ci ten dokument.

Czego dowiesz się z tego wpisu:

Podpis u notariusza to jeszcze nie koniec – zabezpiecz się na przyszłość

Proces sprzedaży czy zakupu mieszkania już prawie za Tobą. Myślisz, że ostatnim krokiem jest wizyta u notariusza i podpisanie aktu? Nic bardziej mylnego. O ile notariusz zagwarantuje Ci, że od strony prawnej spełnione zostały wszystkie formalności, o tyle to Ty musisz postarać się, aby zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość. O czym nie możesz zapomnieć?

Równie ważne jak sama transakcja sprzedaży jest przekazanie nieruchomości do rąk nowego właściciela. Musisz mieć pewność, że zrobisz to właściwie. Myśląc o wszystkim tak, aby w przyszłości nie mieć problemów zdostawcami mediów, niesłusznymi oskarżeniami o wady ukryte nieruchomości czy nieporozumień wynikających z niepełnego wyposażenia.

Aby w pełni zabezpieczyć swoje interesy pamiętaj, by w trakcie przekazania nieruchomości spisać protokół zdawczo-odbiorczy.

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

To najważniejszy po akcie notarialnym dokument, który stanowi niejako jego uzupełnienie. O ile w akcie notarialnym znajdują się wszelkie informacje prawne, o tyle w protokole znajdziesz wszystkie istotne informacje techniczne związane z nieruchomością.

Zawiera on dokładny opis nieruchomości w chwili sprzedaży, jej stanu ogólnego, wyposażenia oraz stanu liczników. Jest przydatny do przepisywania umów z dostawcami mediów (tzw. cesji), jak również może stanowić podstawę do roszczeń z tytułu ukrytych wad nieruchomości.

Kiedy należy sporządzić protół zdawczo-odbiorczy?

Jeśli sprzedajesz lub kupujesz mieszkanie, lokal użytkowy, dom, działkę z zabudowaniami – zawsze pamiętaj o protokole zdawczo-odbiorczym. Słowem, jeśli z gruntem związane są jakieś zabudowania, warto dokładnie spisać ich stan.

Zwykle protokół spisuje się w dniu formalnego przekazania kluczy nowemu właścicielowi. Może się to odbyć tuż przed spotkaniem u notariusza, bądź tuż po. Wydanie nieruchomości nie musi nastąpić w dniu podpisania aktu, ale pamiętaj, by wzmianka o tym znalazła się na umowie sprzedaży.

Od strony praktycznej sprzedający i kupujący spotykają się wspólnie na nieruchomości. Dokonują sprawdzenia jej stanu, wszystkie informacje i uwagi zostają zapisane w protokole, który tworzy się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Po inspekcji całej nieruchomości zainteresowani podpisują protokół i tym samym zatwierdzają, że znają stan faktyczny i nie będą w stosunku do siebie domagać się roszczeń w przyszłości. Wtedy też dochodzi do przekazania dokumentacji technicznej związanej z nieruchomością, kompletów kluczy i innych związanych z nią urządzeń.

Protokół potwierdza zatem wydanie nieruchomości do rąk kupującego.

Chcesz pobrać wzór protokołu?

Z naszymi klientami pozostajemy również po wyjściu od notariusza. Dbamy o to, żeby odpowiednio przekazać nieruchomość nowym właścicielom. Tutaj możesz pobrać protokół który używamy w takich sytuacjach.

Co powinien zawierać?

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla sprzedającego i kupującego. Następnie na każdym egzemplarzu:

  • Oznacza się datę i miejsce sporządzenia oraz obecne przy jego podpisywaniu osoby,
  • Zawiera dokładny opis nieruchomości wraz z powołaniem się na akt notarialny sprzedaży, na którego podstawie dochodzi do wydania nieruchomości w ręce kupującego, a ponadto miejsce na podpisy stron, 
  • Następnie szczegółowo opisuje się stan nieruchomości – stan pomieszczeń (ścian, podłóg itp.), ich wyposażenia i ich stopnia zużycia; dodatkowo notuje się wszelkie uwagi, które pojawiają się w trakcie inspekcji,
  • Warto jako załącznik dodać fotografie stanu i wyposażenia nieruchomości tak, by nie było niedomówień co do ich opisu,
  • Spisuje się dokładnie wszystkie media – stany liczników wraz z ich numerami seryjnymi – stanowi to podstawę rozliczenia rachunków końcowych z dostawcami mediów,
  • Odnotowuje się wszystkie przekazywane komplety kluczy wraz z dodatkowymi urządzeniami (np. pilot do bramy garażowej czy wjazdowej itp.),
  • Nie należy również zapominać o pomieszczeniach przynależnych (piwnica, komórka), jak również budynkach gospodarczych, one również stanowią część nieruchomości,
  • Ponadto zapisuje się dodatkowe ustalenia i warunki, jeśli takowe się pojawią,
  • Na koniec warto wymienić przekazaną dokumentację techniczną nieruchomości (np. projekt, karty gwarancyjne, instrukcje urządzeń itp.).

Końcowe podpisy stron pod takim protokołem zaświadczają, iż w chwili jego sporządzenia strony zaakceptowały stan nieruchomości i nie zgłaszają wad ukrytych.

Dlaczego musisz go mieć?

Dla sprzedającego stanowi podstawę do rozliczenia końcowych rachunków, dowód na przekazanie nieruchomości w stanie znanym kupującemu, a co za tym idzie gwarancję rozliczenia nieruchomości w każdym aspekcie.

Dla kupującego stanowi zaś zabezpieczenie przed wezwaniami do zaległych opłat, możliwość przejęcia nieruchomości bez oczekiwania na nowe liczniki, czy też potwierdzenie jej stanu ogólnego i wyposażenia.

Można powiedzieć, że spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego to już ostatni krok procesu sprzedaży czy zakupu nieruchomości. Jednak jest to krok, którego nie możesz pominąć.

Aby mieć pewność, że nie zapomnisz o żadnym istotnym elemencie skorzystaj z naszego wzoru protokołu zdawczo-odbiorczego.

Jeśli jednak wciąż obawiasz się czy samodzielnie poprawnie przeprowadzisz proces wydania nieruchomości, zgłoś się do nas a na pewno Ci w tym pomożemy. Nasze doświadczenie zagwarantuje, że będziesz spać spokojnie.

Podziel się z innymi:

Zadbaj o prawidłowe wydanie nieruchomości. Pobierz wzór.

Z tym wzorem protokołu nie będziesz musiał/a się martwić czy o czymś nie zapomniałeś/aś. Wypełnisz puste pola, podpiszesz i gotowe.